Biologie člověka

Učebnice Biologie člověka nabízí podrobný přehled anatomie a fyziologie člověka. Vysvětluje fungování lidského organismu v jeho komplexnosti – nejen základní fyziologické funkce jednotlivých orgánů, ale i další životně důležité mechanismy, jako homeostáza nebo imunitní a protistresové obranné reakce. Jsou zde vysvětleny i některé lékařské termíny.

Kapitoly o vývoji člověka, zásadách zdravého životního stylu a dalších tématech doplňuje praktická část s doporučenými pokusy. V závěru každé kapitoly jsou uvedeny shrnující otázky a náměty ke studiu a nechybí ani přehledné tabulky či rejstřík pojmů.

Bonusem jsou rozšířené texty z imunologie, fyziologie a patofyziologie oběhové soustavy a neurovědy, oborů, ve kterých se v poslední době dosáhlo významného technického pokroku.

Učebnice je určena pro vyšší ročníky gymnázií a pro všechny, kdo se chtějí dozvědět více o fungování lidského těla nebo mají hlubší zájem o biologii.


© 2023 SPN - Pedagogické nakladatelství, a. s. Všechna práva vyhrazena. | webelements.cz